Toscana Blues går efter skønhed og dybde

TOSCANA BLUES

Toscana Blues er en konsulentvirksomhed, der arbejder med fagligt udgangspunkt i systemisk og anerkendende teori og metode. Jeg har fokus på udvikling af kommunikative kompetencer og parathed i organisationer, teams og relationer, hvor jeg bl.a. understøtter løbende udvikling af effektivitet, læring og trivsel på den enkelte arbejdsplads.

Mine kerneområder er

  • Arbejdsglæde og trivsel
  •  Social Intelligens
  • Krop, komik og humor
  • Sundhedsfremme
  • Systemisk Coaching
  • Kulturudvikling og fusioner
  • FISH!! Philosophy
  • Anerkendende udforskning (Appreciative Inquiry)