Reference fra Svendborg Andels-Boligforening

Hej Steen,

Først er det på sin plads at takke for din indsats de sidste fire måneder. Svendborg Andels-Boligforening har haft et meget stort udbytte af kurset, Slip Anerkendelsen Løs i SAB. Vi har oplevet stærkt forøget arbejdsglæde, og en helt anderledes positiv måde at møde hverdagens udfordringer.

Herunder kan nævnes at kollegaernes tilgang til lejerne er blevet bedre, og at samarbejdet både internt i vores teams og mellem de enkelte teams er forbedret markant.

Venlig hilsen,

Thomas Jeppesen, Administrationschef i Svendborg Andels-Boligforening

Reference fra HK Privat Østjylland

Kære Steen,

I HK Østjylland har vi længe arbejdet sammen med Steen Lund Hansen, Toscana Blues. De arrangementer, vi laver med Steen som underviser, trækker altid fulde huse og giver lange ventelister, så vi ofte må dublere arrangementerne.

Venlig hilsen,

Marianne Panduro Kragh, Administrerende Sekretær, HK Østjylland

Reference fra Fødevareforbundet

Fødevareforbundet Horsens Vejle Afdeling har gennem en årrække arbejdet tæt sammen med Toscana Blues. Udviklingen af kurset Synliggørelse gennem brug af den anerkendende metode, krop og komik, har været ikke mindre end revolutionerende for alle vore miljørepresentanter. Virkningerne af kurset spredte sig hurtigt til andre kroge af organisationen, med kravet om samme kursus for dem. Derfor tilrettelagde vi et forløb for øvrige valgte personer i afdelingen, samt ledelsen, med lige så stor succes.

Venlig hilsen,

Flemming Sørensen, Faglig Sekretær, NNF Horsens-Vejle

Reference fra Dansk Socialrådgiverforening

Kære Steen og Peder,

Tak for sidst – og tak for et rigtig godt lederudviklingsforløb (LECON)!

Der findes mange lederudviklingsforløb på ‘markedet’. LECON er noget af det sjoveste og mest energigivende, jeg har været med til i min tid som leder. Og prisen er bestemt ikke afskrækkende. Uden LECON ville det ikke være helt så sjovt at være leder!

Underviserne Steen Lund Hansen og Peder Venge supplerer hinanden rigtig godt. De evner at skabe tryghed og rummelighed og gøre det sjovt på den helt rigtige måde – og så ved de hvad de taler om!

Bedste hilsner,

Eva Hallgren, Formand for DS’ Ledersektion